34 People reacted on this

  1. 💖💖💖Đúng thật là một tình bạn vĩ đại
    Chỉ có thể là nobita
    Chỉ có nobita mới biết được doraemon thật thôi
    Tôi rất quý tình bạn này
    Và quý luôn người làm phim :))💖💖💖

  2. Phòng doraemon toàn là hình 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏😜😜😝😝😝😝

Leave a Comment