29 People reacted on this

  1. Cái túi thần kì của doremon là quần sịp máu ghê quá mật mẹ tủi thơ ai thấy thế like
    👇👇

  2. Stop making this nonsense brother. I am a big fan of doraemon. Don't insult doraemon anymore. Make something tasteful

Leave a Comment