45 People reacted on this

  1. Ôi bài hát này làm tôi đau lòng lắm nobita phải tạm biệt do re mon rồi sao chắc là cậu ấy sẽ nhớ đến nobita nắm đây và tất cả mọi người bạn của nobita nữa. Nhưng thật may mắn cho do remon vì nobita đã sử dụng món bảo bối cuối cùng của do remon đã để lại cho cậu ấy nobita ơi hãy chở nên mạnh mẽ hơn nữa nhé tớ mong cho do re mon sẽ quay trở về với cậu thôi

Leave a Comment