27 People reacted on this

  1. bạn chuyển qua đọc truyện ma đi bạn. giọng bạn hợp với đọc truyện ma hơn. nghe không cảm đông chỉ cảm thấy sợ

  2. ngoài đời có không vậy tôi nghĩ chắc không có dấu xã hội bây giờ chạy theo đồng tiền và danh vọng

  3. Ad lần sau nên tắt nhạc hoặc cho nhỏ nhạc đi nhé vì đây là nghe truyện chứ có phải nghe nhạc đâu.

Leave a Comment