Posted on: August 31, 2019 Posted by: admin Comments: 8

Đoàn tàu du lịch Huế – Nha Trang về ga Ninh Hoà.(Hue – Nha Trang tourist train.)Đoàn tàu du lịch Huế – Nha Trang về ga Ninh Hoà.
Những chuyến tàu đi , về qua những vùng quê phong cảnh thật đẹp .
Tốc độ khác nhau của những đoàn tàu đường sắt Việt Nam .
Những đoàn tàu hoả du lịch đường sắt Việt Nam .
Hue – Nha Trang tourist train to Ninh Hoa station.
The train goes, back through the beautiful scenery countryside.
Different speeds of Vietnamese railway trains.
Trains for trains in Vietnam.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

8 People reacted on this

Leave a Comment