36 People reacted on this

  1. mấy con ả đàn bà cứ nhún nhảy nhưg tao đâu có thèm để ý đến 1s.ngước mặt lên nhả khỏi thuốc…Ò..ha….tiếng nhạc hoà cùng không khí sôi động..bướm vàng lắc lư uốn éo nhún nhảy trước bướm cánh nâu..theo sau bướm cánh nâu là bướm cánh thâm..bươm bướm bay cao nhún nhảy theo ánh đèn không trung giữa các triệu triệu vì sao mang bầu…(HXP)

Leave a Comment