32 People reacted on this

  1. Ngta gọi là xàm lờ đó bạn. Có thì hãy đăng vì ba đồng tiền rẽ của youtube mà cứ nhãm nhãm là đăng. Dcm tao coi mà tao muốn chưởi vô mặt thằng lờ. Xạo lờ

  2. Vào khoảng 1995 mình cũng hay ra đây câu với ở bến tàu cánh ngầm, cầu đá cũ nhưng ở đây cá to hơn, bên phía tay phải có khe nứt sâu nên có cá rất to, 2007 mình ở 36 Hạ Long gần đó nên cũng ra đây câu ! Có ông anh câu ở đây bị con cá giật gãy cả cần 2,7m ! Một nơi câu cá lý tưởng !

Leave a Comment