Posted on: October 12, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 1

Di Trú & Xã Hội | Luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vì lý do “gánh nặng xã hội”! | 04/10/2019 | SETTVDi Trú & Xã Hội | Luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vì lý do “gánh nặng xã hội”! | 04/10/2019 | SETTV

Di Trú & Xã Hội | 04/10/2019 | SETTV www.setchannel.tv

SAIGON ENTERTAINMENT TELEVISION (SET CHANNEL)
10531 Garden Grove Blvd. Garden Grove, California
Tel: 714-266-3666
Email: info@setchannel.tv

Youtube:
Facebook:
Download SET GROUP TV trên IOS hoặc Android để xem được nhiều đài Việt Ngữ miễn phí
www.setchannel.tv

Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu của mình đi khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc, và Châu Âu. Xin liên lạc với đài truyền hình SET (Saigon Entertainment Television)

INTERNATIONAL HOME SHOPPING
9822 Bolsa Avenue, Suite D Westminster, CA 92683

1-877-620-7467
Email: internationalhomeshopping@gmail.com

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

1 people reacted on this

Leave a Comment