Posted on: September 29, 2019 Posted by: admin Comments: 27

Đi Rừng Miền Trung – P2Sau nhiều tiếng đống hồ vượt rừng, anh em đến nơi dựng láng trại đã 3 giờ chiều. Thế là mỗi người một việc bắt tay vào ngay: người dựng láng trại, người đi đánh bắt cá, người nấu cơm. Ấy thế mà phải đến chạng vạng anh em mới có được bữa cơm tối thay luôn cơm trưa vì trưa nay anh em không ăn. Chuyến đi rừng miền trung lần này anh em có dịp tập nhịn ăn trưa xem sức chịu đựng cơ thể thế nào.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

27 People reacted on this

  1. Nguy hiểm vô cùng khi làm lán trại ngay bờ suối. Mưa rừng miền trung nước về cực nhanh , nếu là mưa đêm lúc đang ngủ thì xác định .

Leave a Comment