Posted on: October 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Địa điểm câu cá biển – Cáp treo Vũng Tàu.Địa đểm câu cá biển, cáp treo Vũng Tàu, là chỗ dễ đi ra bãi câu không thu phí, có nhiều loại cá như : Cá Tráp, cá Ngát, Ca Chét, cá Đuối, cá Đù và…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment