15 People reacted on this

  1. Ad cho mình hỏi xíu, mình muốn đi từ xã Đưng K’nớ huyện Lạc Dương, Lâm Đồng qua xã Yang Mao thì đường đã thông chưa ạ, xin cảm ơn.

Leave a Comment