Posted on: October 24, 2019 Posted by: admin Comments: 12

Đêm Khó Ngủ Mở Kinh Này “TÀI LỘC TRÀN ĐẦY” May Mắn Hạnh Phúc Tự Tìm Đến _ Linh Nghiệm Lắm



Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://medinaportal.net/category/lam-dep/

Categories:

12 People reacted on this

  1. Nam mô a di da phat con cầu Phật gia hộ cứu gia đình con được tai qua hạn khỏi được mạnh khỏe hạnh phúc và bình an Ạ Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật

  2. Con liệm nam mô a di đà phật con cầu phúc cầu lộc cầu tài cầu bình an con cầu sức khoẻ buôn bán đắt hàng nam mô con cầu bình an con cầu gì được ấy

Leave a Comment