Posted on: October 31, 2019 Posted by: admin Comments: 0

ĐĐCB: LỄ HỘI MATa không biết gì về cõi giới sau khi chết. Không biết thì không có nghĩa là không có. Chết chưa bao giờ là hết, vì lúc chết chưa phải là mọi sự công bằng trên đời đã giải quyết xong. Bộ phim chỉ được quyền chấm dứt khi mọi ân oán đã giải quyết xong. Còn cuộc đời này mọi người cứ lần lượt chết mà các ân oán tội phước của họ vẫn chưa giải quyết xong, thế nên, bộ phim chưa được hết, còn phải tiếp diễn ở hình thức khác.

Có thể cõi chết rất khác biệt so với cõi sống này, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ Công bằng. Ai làm phúc thì được sung sướng, ai gây tội thì chịu đau khổ. Đặc điểm của các vong hồn là họ nhìn thấy ta, thậm chí biết được ý nghĩ của ta. Còn ta thì ngược lại, không nhìn thấy họ, không biết gì về họ. Hai cõi âm dương cách trở là thế. Tuy nhiên văn hóa đông phương, đặc biệt là Việt Nam rất coi trọng người đã mất. Dù không nhìn thấy nhưng người Việt Nam vẫn kính trọng, cúng kiếng, hương khói đầy đủ khiến cho người mất rất ấm lòng.

Người đã mất cũng là người, cũng có phẩm giá và danh dự. Dù có khi họ là một vong hồn ẩn náu trong góc nhà, dù có khi họ là một vong hồn vất vưởng ở đầu ngõ, dù có khi họ là một vong hồn trên cây cao, nhưng họ cũng có giá trị của một sinh thể trong trời đất. Có khi họ đói kém và cần ta cúng cho ăn, có khi họ có uy lực phù hộ ta vài việc gì đó, nhưng họ vẫn là các chúng sinh đáng yêu đáng quý. Thái độ đạo đức của ta là hiểu họ, thông cảm họ, yêu quý họ, giúp đỡ họ, cúng kiếng cho họ, và tạo điều kiện cho họ được nghe đạo lý của thánh hiền. Họ cũng còn chưa hiểu đạo lý lắm, có khi họ cũng sân si đủ thứ, nhưng ta hãy thương yêu họ cái đã. Rồi ngày nào ta cũng đi về cõi đó mà.
Nếu bây giờ ta có thái độ trọng thị các vong hồn trong cõi đó thì sau này khi về cõi đó, ta cũng sẽ được trọng thị xứng đáng vậy.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment