Posted on: November 9, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 0

[Đầu tư] Vẫn là lãi kép cho thấy sức mạnh và giảm rủi roCách áp dụng lãi suất kép khi trade nếu biết cách tìm thị trường sẽ cho hiệu quả rất tốt. Chấp nhận rủi ro với số vốn nhỏ để tăng lợi nhuận cao , tuy nhiên cần tuân thủ kỷ luật chặt chẽ. Trước khi băt đàu giao dịch cần đặt ra số lần lãi kép trước (ví dụ là 6 lần) và chỉ chấp nhận rủi ro khi thị trường đẹp . Tuyệt đối không vào lệnh chỉ để thử thị trường , chỉ vào lệnh khi thị trường giống như mình mong đợi khi đã test thử bằng tk demo

#

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment