Posted on: October 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Đầu tư ở Mỹ và đầu tư để định cư Mỹ



Có nhiều dự án để các nhà đầu tư lựa chọn, đầu tư vào dự án để được hưởng tiền lời khi công ty thành công làm ra tiền. Một trong những dự án là mua lại cái người khác bỏ đi không làm, rồi xây lại, rồi mở dịch vụ và việc làm sinh lợi nhuận. Một dự án khác là mua đất xây công ty sinh lời,… Bất cứ người nào ở Mỹ và các nước khác, kể cả Việt Nam đều có quyền đầu tư vào Mỹ. Đầu tư vào các dự án của các công ty để được phỏng vấn thẻ xanh định cư tại Mỹ, công ty làm ăn thành công thì tiền sẽ đẻ ra tiền, và người đầu tư còn được định cư ở Mỹ, hãy liên lạc với Hằng Nguyễn và Sơn Nguyễn để được hướng dẫn
Hằng Nguyễn,
phôn: (281) 736 3121, Email: hangtoan09@gmail.com

Sơn Nguyễn:
Phôn: 832 788 1399, Email: nguyenswanson@gmail.com

Sẽ có các luật sư lo về đầu tư định cư Mỹ, EB3, EB5,…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment