Posted on: September 28, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Dấu tích Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử | QTVQTV | Những kiến trúc thời Trần, Lê, Nguyễn, những bằng chứng lịch sử trên những phiến đá… Kho tàng văn hóa trên 700 năm tuổi tại Yên Tử đã tạo nên 1 bảo tàng Phật giáo sống của Việt Nam

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment