Posted on: October 23, 2019 Posted by: admin Comments: 0

DẤU HIỆU TRƯỢT (Sliding sign) – NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP THAI LẠC CHỖ Ở VÒI TRỨNGDẤU HIỆU TRƯỢT ( sliding sign ) – NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP THAI LẠC CHỖ Ở VÒI TRỨNG Một trong những thế mạnh của siêu âm chẩn đoán là ưu điểm …

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://medinaportal.net/category/suc-khoe/

Categories:

Leave a Comment