26 People reacted on this

  1. Có ai xem đến đoạn cuối clip mấy chú làm cười đau cả đầu ba ông diễn một ông thì cụt tay đúc vào miệng cá sấu một ông kéo ông kia ra khỏi hàm răng cá sấu ông cuối thì làm cho hàm răng mở ra hiếp vào như môt con cái còn sống cuối cùng tui thấy ông kia bị cụt tay diễn như vậy mới chân thật 😂

  2. Cần thơ ngày xưa cá sấu dữ lắm mình nghe mấy cụ kể lại mấy ng lính ngày xưa chết vì cá xấu nhiều hơn chết vì súng đạn

Leave a Comment