6 People reacted on this

  1. Rất hay, cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe và luôn có nhiều video mới.
    Cháu có trường hợp cần đánh số thứ tự cho bảng tính như sau mong chú chỉ dùm.

Leave a Comment