20 People reacted on this

  1. Phim thôi. Lên võ đài gặp bọn võ sĩ chuyên nghiệp mà nhảy nhảy kiểu đó nó đấm cho lòi bản họng.

  2. Thằng đăng bài nói ngu như bò,đánh trong phim chứ phải đánh bình thường đâu mà đở kg nỗi,phim thì cái gì cũng kĩ xảo hết,câu views ah

Leave a Comment