20 People reacted on this

  1. Thằng đăng bài nói ngu như bò,đánh trong phim chứ phải đánh bình thường đâu mà đở kg nỗi,phim thì cái gì cũng kĩ xảo hết,câu views ah

Leave a Comment