20 People reacted on this

  1. 🙁 trời chắc rớt lên đầu như thế đau với sướng lắm thêm cái effect máu chảy r đi ngoài đường chắc vui lắm rớt lên đầu em với chổi ơi

Leave a Comment