44 People reacted on this

  1. Nếu mà nói đi đà lạt thì phải nói tới đèo bảo lộc đèo đó người ta gọi là đèo tự thần chõ đó tai nạn rất nhiều vì vậy mỏi người chạy xe tới khúc đường này hảy cận thận chạy chậm chậm mà chắc

  2. 😍Nhìn cháu trai Bali ,cung qua .❤️ 🌹. Minh nhìn cháu Bali , nho cháu nội minh qua 🇺🇸. , chúc gd dl vui ve 👍
    Cháu Bảo cung bằng tuổi con trai minh ở vn .

  3. Cung qua' Vincent Bali oi. Ne^'u mi`nh o? VN cha'c se? qua la.y lu.c Nga^n Bao de^? duo.c bo^`ng hai du'a va` se? banysitt du`m cho hai nguo`i di choi. Cung qua' di tho^i. Coi video kho^ng chi.u no^?i luo^n. Ca`ng coi ca`ng kho^?. Ye^u qua' la` ye^u

  4. Troi oi o ben VN ca gia dinh lai xe di choi xa ma tren xe co 2 chau be ma sao lai khong giay an toan troi oi nguy hiem qua
    O ben my ma nhu vay la canh sat my phat tien rat la nhieu va con phai ra toa nu do nhe cac ban oi ! Nguy hiem qua di
    Va khong an toan

Leave a Comment