44 People reacted on this

  1. Có ace nào biết tên 1 bộ phim nói về 1 đội đi tiềm 1 thiên thạch,mà vì thiên thạch đó con Ng thành zombie,trong đội có đội trưởng miễn nhiễm,nên lấy máu a ấy lm huyết thanh tiêm cho cả đội,trong đội có bác sĩ về sao ông đó thành zombie chúa,mà tụi zombie tiến hóa biết dùng súng nua,ai biết tên cho xin,phim lâu rồi,chắc 7 8 năm gì á từng chiếu trên thvl1

  2. ma cà rồng gặp nắng mới cháy.. robim thì vẫn Ra ngoài Bình thường mà.. nhưng chắc phim này robim bị nhiễm ma cà rồng rồi

Leave a Comment