47 People reacted on this

  1. Khúc 20:28 ý ông ran nói 7 năm trước tk Sekai giống Reji thứ 2 vậy chắc tk Reji chắc là dòng họ nối giỏi thui

Leave a Comment