27 People reacted on this

  1. 1 số đoạn hành động vội vàng và riêng lẻ hơi ngu
    Nhưng đoạn cuối tháo đạn thì tuyệt vời 👍

  2. Đúng là thâm như tàu, thấy pha cuối không, nó mượn tay cảnh sát giết thằng kia thôi cần gì tự ra tay, cũng như nó đưa hàng rẻ hoá chất độc hại và kém chất lượng cho dân buôn tuồn qua hại người Việt lẫn nhau thôi.

Leave a Comment