Posted on: November 11, 2019 Posted by: admin Comments: 1

Cuộc Đi Săn Bắt Câu Cá Hoàng Đế Ở Thủy Điện Trị AnCuộc Đi Săn Bắt Câu Cá Hoàng Đế Ở Thủy Điện Trị An.
video này là nhóm anh em chúng tôi đi câu cá ở thủy điện trị an, với mục tiêu là câu cá hoàng đế, thủy điện trị an nổi tiếng với nhiều loài cá lớn, nhiều loài cá,.
#ngoctraitv #ngoctrai #tdta #cchd

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

1 people reacted on this

Leave a Comment