Posted on: September 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Cư sĩ Núi Cấm biểu diễn nội công Thất Sơn Thần Quyền/Hoàng Bạch LongÔng Tự Xưng danh là Hoàng Bạch Long, đệ tử của Đông Phương Lão Tổ. Ông sáng lập ra Điện Kim Sơn, trên đỉnh Núi Cấm, An Giang để tịnh tâm rèn luyện…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://medinaportal.net/category/bat-dong-san/

Categories:

Leave a Comment