3 People reacted on this

  1. Giảm chắc khoảng 55% nước bẩn nếu chế tạo cho sinh tồn thì có thể chỉ đến 50% vì 50% là đã có thể uống được chẳng khác gì nước lã.

Leave a Comment