9 People reacted on this

  1. Bây giờ như cục sắt chọi gà. Đt hay nt là nó im luôn. Tốt nhất đừng mua kẻo mất tiền oan như mình nè

Leave a Comment