16 People reacted on this

  1. Sao lại gọi anh ta là Đông Phương Bất Bại :v ??? Anh ta bị thiến xong r` đánh cờ giỏi à :v ???

  2. Đm cái Video tào lao.
    2 người trong video sức cờ quá yếu. đi lỗi rất nhiều. ngay từ khai cuộc đã sai. nhất là cờ đen quá yếu. Bên Tiên khá hơn 1 chút nhưng cũng tào lao không kém.

  3. Đề nghị bạn không thêm thẻ vào video nữa. xem cờ trên mobile mà 4,5 lần hiện thẻ thì làm sao xem đc cờ. 😒

Leave a Comment