Posted on: January 8, 2020 Posted by: admin Comments: 15

Cờ thế nổi tiếng – Thất tinh tụ hội“Thất Tinh Tụ Hội” là một trong 4 thế cờ nổi bật nhất trong “Bách Cuộc Tượng Kỳ Phổ” được mệnh danh là “Giang hồ Tứ đại danh cuộc” thời bấy giờ gồm: “Thất Tinh Tụ Hội”, “Thiên Lý Độc Hành”, “Khưu Dẫn Hàng Long”, “Dã Mã Thao Điền” (theo Hoàng Đình Hồng).
Trong số các ván cờ thế, ván cờ được lưu truyền rộng rãi nhất, có ảnh hưởng nhiều nhất, thậm chí được xem là “Kỳ cục chi vương” chính là ván cờ Thất tinh tụ hội. Ván cờ này còn những tên khác là : Thất tinh đồng khánh, Thất tinh củng đấu, Thất tinh diệu thải.
Thất tinh tụ hội tùy theo sách mà có khác biệt về vị trí con chốt 1. Một số sách đặt con này ở vị trí tuần hà, số sách khác đặt ngay bên kia sông. Cả hai cách thật ra không ảnh hưởng gì nhiều đến lời giải, các tay bày cờ thế tại Sài gòn thường bỏ luôn con chốt này cho tiện.

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

15 People reacted on this

Leave a Comment