15 People reacted on this

  1. Xóm mình mấy thằng đổ thua, đập luôn cái bàn, sáng mai nghiện quá mua bàn mới chơi tiếp

Leave a Comment