26 People reacted on this

  1. sẽ có 2 kịch bản
    1 kà cờ-lia quay lại chuyên nghiệp và vô địch VCS
    2 sẽ gánh team SBTC thi đấu chuyên nghiệp 🤣🤣

Leave a Comment