40 People reacted on this

 1. Hậu ơi dậy đi hậu ơi tổ quốc cần bạn
  Giải cấp cần bạn
  Dậy đi nào cô gái Việt Nam kiên cường bất khuất
  Hãy trở thành một người công dân bổ ích cho đất nước cho xóm trọ cho non sông
  Hậu ơi dậy thôi dậy thôi nào x2
  (Viết tiếp mình nhé anh em)

Leave a Comment