21 People reacted on this

  1. Những truyện ngắn như thế này không phải là không có thật ở ngoài đời , truyện hay và hấp dẫn và người đọc giọng rất hay , mong có được nhiều truyện như thế này để cho các thính giả nghe

  2. Chúng m đừng hỏi thu hương nữa, t vs hương y nhau mà nó bỏ t theo thằng đại gia trên phố, giờ lấy nó rồi bị nó đấm cho suốt, nhắc lại t buồn :(((

Leave a Comment