22 People reacted on this

  1. Thiếu chi tiết mẹ chồng, với sai 1 chi tiết là Trương sinh ko có nói lý do ghen Vũ Nương ( do bé Đản nói)với lại TS phù tình bạc nghĩa nữa khi VN quay về thì chỉ nói 1 cách phụ tình :” chuyện đã trót qua rồi”.

  2. Người phụ nữ nam xương 😊😊vũ nương một người xjk đẹp nhưng có số phận đau thương .vũ nương phải chịu oan thứ nhất là do xã hội phong kiến thứ 2 là do ba đảng hay ghen thứ 3 là do cái bóng😌

Leave a Comment