3 People reacted on this

  1. Cho em hỏi ví dụ ngày tháng đinh dạng 20170916 thì muốn đổi sang định dạng 09/16/2017 thì làm ntn chị ? Em co dùng thử dạng text to column nhưng ko được

Leave a Comment