1 people reacted on this

  1. Nên bỏ ngay mấy cái phương pháp châm cứu này nhé , dây thần kinh và hệ thống thần kinh giống như một mạch điện , nếu bạn tác động vào dây thần kinh bằng châm cứu có nghĩa là bạn đang phá hủy dây thần kinh cảm giác tại nơi đó , khi bị phá hủy thần kinh cảm giác thì đồng nghĩa sẽ hết cảm giác đau và nhiều cảm giác khác mà gốc bệnh không trị được , cuối cùng kết quả là gốc bệnh không hết mà lại còn làm hỏng dây thần kinh cảm giác .

Leave a Comment