44 People reacted on this

  1. Rất cụ thể và hữu ích! Cảm ơn bạn. Cho mình xin biểu mẫu nhé! Email tranngochuanhr1984@gmail.com. Many thanks.

  2. Cho e xin các biểu để đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp mới đăng ký thành lập ạ, dangtuyettrinh24@gmail.com. e cảm ơn

  3. Chị vui lòng cho em xin các biểu mẫu để đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp mới thành lập. Cảm ơn chị ! Email: letham.hvhc@gmail.com

Leave a Comment