44 People reacted on this

  1. Cho e xin các biểu để đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp mới đăng ký thành lập ạ, dangtuyettrinh24@gmail.com. e cảm ơn

  2. Chị vui lòng cho em xin các biểu mẫu để đăng ký thang bảng lương với doanh nghiệp mới thành lập. Cảm ơn chị ! Email: letham.hvhc@gmail.com

Leave a Comment