29 People reacted on this

  1. Hay wá, cảm ơn chương trình.😍 Đi giúp việc mà chạy xe sang wá, bởi dị chủ nó tham. Thường là người giúp việc lừa chủ mà h ngược lại. Đời mà ai bt đc điều j.

Leave a Comment