12 People reacted on this

  1. Ko thằng nào tốt lượm dc mà ko muốn lấy mà cứ đi rủ người khác chia nhiệt tình vậy .đã gặp chủ nhân người ta lại hâm doạ vậy mà vẫn tham .tại sao có người như vậy trời

Leave a Comment