3 People reacted on this

  1. Chùa nếu nói xây dựng tốn kém , nếu khách quan mà phê bình thì có nhiều thị phi những để tìm hiểu cho kỹ thì xây dựng lên that sự để cho phật tử đến để tu học thì vẫn lợi lac,vi nếu o hiểu được phat pháp con người sẽ bị dẫn vào tà đạo thì sẽ khổ đau triền Miên , vậy hỏi bạn nhà thờ xây dựng chắc bạn vui vẻ o phe phán ?!?!

  2. @goc nhin, tôi biết bạn là ai, đã từng đọc comments của bạn.
    Nhưng Chùa vẫn không lớn và được tọa lạc ở những nơi đất vàng như nhà thờ Đức Bà, nhà Thờ Huyện Sỹ, nhà thờ Ba Chuông…Bạn đến bất kỳ thành phố nào ở VN, từ Bắc vào Nam, tất cả những nơi trung tâm đắt giá nhất thì Pháp đã giành lấy cho cất nhà thờ, như nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ lớn ở HN mà trước kia là đất chùa Báo Thiên.
    Sau 1975 mới thực sự là tự do tôn giáo, bình đẳng tôn giáo đó bạn. Dù chùa có to, làm sao bằng giá một mét đất kim cương ở trước Dinh Thống Nhất hở bạn ?
    Bạn đừng nên ganh tị như vậy, đất Chúa đã quá ưu tiên từ hơn trăm năm rồi, đã đến lúc cho người khác được quyền bình đẳng với nhà thờ chứ.
    Lúc các nhà thờ hoành tráng nhất được xây, xin lỗi bạn, Pháp dùng xương máu của Phật tử VN nghèo trơ xương làm nô lệ cho các công trình thực dân La Mã hóa dân tộc.

Leave a Comment