32 People reacted on this

  1. Cho mik hỏi bộ phim có chú gấu trúc vàng vs cô trợ lý người máy chỉ có đầu trong máy tính tên j vậy. Mik muốn ôm lại kỉ niệm cũ

  2. ☺😇😬😠😣😦😟😦😣😦😤😦😤😦😤😦😤😦😤😦😤😦😦😣😦😟😦😤😦😣😦😟😦😣😦😟😤😣😦❤👣❤👄❤👀👄👀💇👳👹👹👺👾❤👿❤👿❤👅👾❤👝💳👙👚👝👚🔬🔭🔕💣🔕🔔💣🔕💶💊🔕💶💱🔫💴💶🔔💱💷🔔💶🐑🐤🐑🐥🐑🐥🐑🐑🐄🐑🐭🐑🐯🐊🐠🐪🐻🐨🐯🐯🐖🐊🐘🐆🐳🐋🐨🐋🐊🐟🐨🍫🍲🍬🍚🍀🍂🍂🍀🌌🌐🌋🌃🌅🌌🌅🎑🌅🌅🌗🌅🌘🌅🌌🌅🌏🌔🌛🌔🌘🌗🌅🌅🌗🌌🌅🌗🌊🌏🌍🌃🌋🌃🌃🌊🌋🌉🌋🌌🌋🏠🏡🏢🏣🏤🏥🏦🏧🏨🏩🏪🏫⛪⛲🏬🏰🏭🗻🗼🗽🗿⚓💈🔧🔨🔩🚿🛁🛀🚽🚾🎽🎣🎱🎳⚾🏃🎾⛳🎿🏄🐎🏊🚐🚓🚋🚌Ⓜ🚍🚷🚀🚷🚁🚷🚁🚷✈🚷🚡💍🚧💍🚨💍💌💍🚧♨💐💒💒💍🚀♐♓♐♓♐🚰♈🚰🚰♓♓♏🔜⌛♍⏳🅱📶🆎🔯📶📶♿🚩

Leave a Comment