45 People reacted on this

  1. Cuốn sách trong đó có hình giống chi quá 8:01 đó chắc là chi đó 😂 buồn cười qué 😂😂😂

  2. cha giong gi het No LA no toyo LA toyo but Minh 👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠 😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾😾

  3. nhin Chi De thuong de so tan cho Chi ne 💐💐💐💐💐💐💐💐🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀💵💵💵💵💵💵💵💵💵tang cho Chi tien NE hjhj Chi Chi

  4. Coi phim cô gái tin nữ hay quá đi thôi 🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝

  5. cái cuốn thành phố k người ấy……nó bị sao sao ấy,,,,,cái cuốn sách màu đen đen ấy, bí ẩn quá hà.. 😋

  6. cái cuốn thành phố k người ấy……nó bị sao sao ấy,,,,,cái cuốn sách màu đen đen ấy, bí ẩn quá hà.. 😋

  7. Nếu như em có persocom thì tên của persocom đó là chi aiko 😇😇😇😇😇😇😇😇😇👼👼👼👼👼👼👼💙💚💛💜💘💘💘💘💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💝💝💝

  8. like va share cho truongduy nha😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Leave a Comment