45 People reacted on this

  1. Persocom có thật hi hay biết mấy muốn có một con
    Như chi ghê 😍😍😍😍
    Chi dễ thương ghê 😘😘😘😘😘

  2. Nếu persocom có thật mình sẽ đặt tên là chi aiko mình mong muốn được như thế😇😇😇😇😇😇😇😇😇👼👼👼👼👼👼👼👼👼💙💚💛💜💘💘💘💘💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💝💝💝

  3. phim này hơi dài nhưng siêu hay luông đó mọi người nhớ đăng ký nha mọi người tôi không phải người làm phim nhưng tôi nói giùm thôi ahihi

Leave a Comment