35 People reacted on this

  1. Nhiều thằng chê gà điều đá với gà phu nên hay. Giỏi tìm gà đồng chạng đút vào con điều đi sẽ thấy!
    Có thể nó lai giữa gà đòn và gà tre lai máu mỹ (đá cựa tròn), khung xương nhỏ, nhẹ; độ tải đòn kém nhưng chân đá quá tốt và tốc độ. Gà đồng chạng liệu có đứng nổi ko, ngoài ra nó buông tát hàm hạ, mang tai, sơ mi mắt thì khi nó đứng lại liệu đối thủ còn thấy đường, còn mỏ để đá ko???

  2. Tía hay nhưng là dòng gà lai, đầu cần cổ nhỏ xương nhỏ, gà này mau đòn nhưng nhanh mệt, gặp gà lỳ và đầu lanh thì khó nhằn. Trận này cơ bản là con gà bông ngu quá toàn giơ đầu cho đánh

Leave a Comment