33 People reacted on this

 1. Các bn có thể dùng Dầu dừa + Tranh ( hoặc ) + Mặt ông sẽ hiệu quả 😊😊
  " Công dụng
  #Tranh : Giúp tóc chắc khỏe , làm sạch gầu , chấy , trứng trấy ..
  #Dầu dừa# : Giúp mượt tóc , tăng độ dài , mọc thêm tóc nhìu nữa , làm trị gói , bóng tóc …
  #Mật ông #: giúp làm tóc đen mượt , trị góii tóc , làm bóng tóc sạch da đầu nha … 🍃
  Mọi người thấy hiệu quả cho mk 1 like và mk sẽ làm kênh thường xuyên nha về chuyên đẹp 😜❤️

Leave a Comment