31 People reacted on this

  1. Em muốn làm máy phát tuabin nước 3kW
    Nguồn nước lấy từ két treo cao 10m ống nước phi34 liệu có khả thi k anh

Leave a Comment