Posted on: December 27, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Chế Máy Bay Cánh Bằng Mini Su27 – sukhoiHôm nay chúng ta sẽ cùng chế 1 chiếc Máy Bay Cánh Bằng Mini Su27 – sukhoi
Để làm được nó chúng ta sẽ cần
+ 1 Bộ TX RX 3 kênh, 2 Servo
+ 1 Pin 2s, 2 Motor 180, dây điện
+ Xốp màu và bộ horn clevis

Kênh Sáng Tạo .COM Chúc các bạn thành công

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/cong-nghe

Categories:

Leave a Comment