49 People reacted on this

  1. phim chú tinh vừa gây tiếng cười vừa ý nghĩa xem vừa thấy tình cha con vừa thấy tình yêu chúc chú luôn mạnh khoẻ

  2. bộ phim châm biếm chính trị " ăn mày da bệ hạ quyết định chứ đâu phải do thần,nếu quốc thái dân an thì đâu có nhiều ăn mày". sâu xắc.

Leave a Comment